Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi uzmanları ameliyathanenin en önemli birimi,hatta gizli kahramanlarıdır.Hastaya operasyonun yapılması ve operasyon sonrası agrı duyulmaması amacıyla gerekli anestezi yöntemianestezi ve reanimasyon hekimi tarafından uygulanır.Operasyon için gerekli anestezinin sağlanması ve operasyon sonrası yaşam fonksiyonlarının etkilenme olmadan anestezinin sonlandırılması anestezi hekiminin en önemli sorumluluğundadır.

Anestezi yöntemleri genel anestezi ve lokal/bölgesel anestezi olarak belirlenebilir. Hastanın yaşı, operasyon yeri ve süresi , hastanın bilinç durumu ve genel yaşam bulguları anestezi yönteminin seçimini etkiler.Yaşam fonksiyonlarında etkilenme olmaksızın geçici bilinç kaybı ve bazı refleks aktivitenin baskılanması genel anestezi olarak tanımlanabilir. Genel anestezinin uygulaması ile; bilinç kaybı başlar ve hastanın ameliyat sırasındaki farkındalığı önlenir, ağrıyı hissi kaldırılarak hastaya ameliyat sırasında konfor sağlanır ve refleks aktiviteyi baskılayıp kasların gevşemesini sağlayarak cerrahi müdahalenin yapılmasını kolaylaştırır.Genel anestezinin amacı, uygun cerrahi koşullar sağlamak ve hastanın ameliyat süresince sağlığını ve güvenliğini devam ettirmek anestezi hekiminin görevindedir.

Lokal /bölgesel anestezi ,vücudun belirli bir bölgesinde,sinir iletiminin geçici olarak durdurulması ile elde edilir.Bu yöntemle operasyon sırasında ağrının hissedilmemesi ve yaşamsal fonksiyonlarının devamı sağlanır.

Operasyon öncesi korku ,heyecan ve endişeyi gidermek amacıyla hastalara premedikasyon uygulanır.Bu şekilde hastanın ameliyathaneye rahat gelmeleri sağlanır.Ameliyathaneye alınan hastanın öncelikle kalp ve solunumu izlemek için hasta monitörize edilir. Hazırlıklar tamamlandığında genel anestezi için,anestezi uzman hekiminin yetkisindeki ilaçlar serum yoluyla hastaya uygulanır. Solunum yolu devamlılığı ve güvenliği için nefes borusuna özel bir tüp yerleştirilir. Güvenli anestezi derinliği sağlandıktan sonra anestezi hekiminin izniyle ameliyata başlanabilir.Ameliyatın bitmesiyle birlikte kullanılan anestezi ilaçları sonlandırılarak anestezi hekiminin gözetiminde hasta uyandırılır ve uyanma odasına alınır. Hasta burada ısıtılır, ağrısı dindirilir, bulantı ve kusmaya karşı önlemler alınarak, konforlu bir şekilde odasına gönderilir.Lokal/bölgesel anestezi için hasta moniterize edilip gerekli tedbirler alındıktan sonra uygun bölgeden anestezi uygulanır ve operasyon uygulandıktan sonra hasta servise gönderilir.

Anestezi , genel tıp eğitimi üzerine anestezi ve reanimasyon uzmanlığı eğitimi yapmış olan doktorlar tarafından uygulanabilir. Anestezi hekimlerinin ameliyat boyunca yardımcılığını yapmak üzere eğitilmiş olan anestezi teknikerleri de anestezi ekibinin çok önemli bir parçasıdır.